Zagospodarowanie przestrzeni wokół biurowca

Aurea Garden

Realizacje

Dagmara Berent

Zagospodarowanie przestrzeni wokół biurowca to nie tylko wyzwanie projektowe, ale również szansa na stworzenie harmonijnej i inspirującej otoczki dla pracowników. W moim projekcie ogrodu przy biurowcu pod Berlinem skupiłam się na wykorzystaniu różnorodnych roślin, aby stworzyć przyjemne i funkcjonalne otoczenie.

Turzyca oszimska Evergreen to jedna z kluczowych roślin w tym projekcie. Jej gęste, zielone kępy tworzą teksturę i zapewniają naturalną barierę wokół przestrzeni biurowej. Jest to roślina odporna na warunki miejskie, co sprawia, że doskonale nadaje się do tego typu środowiska. Dodatkowo, konwalnik Nigra, dzięki swoim ciemnym liściom i delikatnym kwiatom, dodaje elegancji i kontrastu do kompozycji.

Donice ozdobne z bambusami nie tylko dodają egzotycznego uroku, ale także oczyszczają powietrze i dodają naturalnego piękna. Bambusy są również znane z tego, że symbolizują spokój i harmonię, co sprawia, że są idealnym uzupełnieniem miejsca do pracy.

Małe przestrzenie dedykowane pracownikom zachęcają do odpoczynku i relaksu wśród zieleni. Bambusy zimozielone oraz drzewa wąskostrzeliste tworzą zaciszne oazy, które sprzyjają regeneracji i koncentracji.

Całość kompozycji uzupełniają drewniane ławki, które zapewniają wygodne miejsca do odpoczynku i spotkań na świeżym powietrzu.

Ten projekt ogrodu pozwala na stworzenie przyjaznej i inspirującej przestrzeni dla pracowników, integrując naturę z otoczeniem biurowym.

#ogrod #projektowanie #przestrzenbiurowa #rosliny #architektura #zielen #bambus #relaks #harmonia #miejscepracy #zagospodarowanie #konwalnik #turzyca #drewno #ekologia #ozdobneposadzinki #przestrzenwolna #budynekbiurowy #Berlin #architekt #urzadzanie #estetyka #ekoogrodnictwo #inspiracja #odpoczynek #regeneracja #ogrodzenie

 

Landscaping around an office building is not just a design challenge but also an opportunity to create a harmonious and inspiring environment for employees. In my garden design project for an office building near Berlin, I focused on using a variety of plants to create a pleasant and functional space.

The Evergreen Sedge is one of the key plants in this project. Its dense, green clumps create texture and provide a natural barrier around the office space. It is a plant resistant to urban conditions, making it perfect for this type of environment. Additionally, the Nigra Lily of the Valley, with its dark leaves and delicate flowers, adds elegance and contrast to the composition.

Decorative planters with bamboo not only add exotic charm but also purify the air and add natural beauty. Bamboo is also known to symbolize peace and harmony, making it an ideal complement to the work environment.

Small spaces dedicated to employees encourage relaxation and rest amidst greenery. Evergreen bamboo and slender trees create secluded oases that promote regeneration and concentration.

Wooden benches complement the composition, providing comfortable places to rest and meet outdoors.

✨ This garden project allows for the creation of a friendly and inspiring space for employees, integrating nature with the office environment. ✨

Share: